top of page

The Stork and the Sun

  • Instagram

Text and illustrations:ELITSA 

Publishing house:EROVE (erove.eu)

To order the book:publisher@erove.eu 

and on the website:                                                                        https://bgknigite.com/shop/щъркелът-и-слънцето-2/?v=461b1990fe86

Приключенията-на-Страхливчо-1.jpg

The Stork and the Sun

  • Instagram

Text and illustrations:ELITSA 

Publishing house:EROVE (erove.eu)

To order the book:publisher@erove.eu 

and on the website:                                                                        https://bgknigite.com/shop/щъркелът-и-слънцето-2/?v=461b1990fe86

Елица Христова. 2023.png
Приключенията-на-Страхливчо.jpg
bottom of page